Úvod > Naše služby > E-commerce pro Helios Green

Pokročilá integrace Internetového prodeje s HELIOS Nephrite

Robustní datové propojení informačního systému HELIOS Nephrite s internetovým obchodem JAVASHOP otevírá nové možnosti komunikace s obchodními partnery a se zákazníky.
Model spolupráce JAVASHOP a HELIOS Nephrite je mnohem sofistikovanější, než je obvyklé u jiných řešení a také podstatně zjednodušuje a zpřehledňuje proces správy produktů, zákazníků a objednávek.

Robustní datové propojení HELIOS Nephrite a internetového prodeje

Model datového propojení zabezpečuje oboustrannou komunikaci mezi Internetovým obchodem, případně i několika Internetovými obchody, a systémem HELIOS Nephrite. V HELIOS Nephrite bylo vytvořeno podstatné rozšíření funkcionality v modulu SKLAD, kdy kmenová karta zboží obsahuje veškeré podklady nutné pro aktualizaci údajů v e-shopu a jsou také k dispozici nástroje pro vytvoření základní SEO optimalizace, které je možné generovat automaticky (SEO popis, SEO název, klíčová slova, další).
Funkcionalita pro zpracování objednávek došlých z e-shopů je v HELIOS Nephrite rozšířena a jdou k dispozici nástroje pro automatické zpracování Objednávky. Model výměny zpráv mezi HELIOS Nephrite a e-shop lze konfigurovat podle potřeb konkrétního řešení.

Import dat od dodavatelů v prostředí HELIOS Nephrite

Modul “Import dat od dodavatelů” umožňuje importovat data od dodavatelů do HELIOS Nephrite s cílem aktualizovat vybrané informace na skladových kartách zboží a případně dále tato data propagovat na e-shop. Modul lze využít např. pro pravidelnou aktualizaci cen nebo skladové dostupnosti, ale i popisů zboží, obrázků, vlastností / parametrů zboží, záruk, dph, recyklačních poplatků, případně dalších údajů. Modul “Import dat od dodavatelů” obsahuje i funkci, která nabídne automatické založení kmenové karty zboží v HELIOS Nephrite a následně i na e-shopu v případě, že dodavatel zařadí do ceníku nové zboží. V HELIOS Nephrite jsou vytvořeny nové funkce sloužící k nastavení parametrů, které definují priority pro aktualizaci dat (skupiny vlastností) na kmenových kartách zboží.

Optimalizace obchodních a logistických procesů v HELIOS Nephrite

Modul obsahuje soubor Workflow procesů a funkcí a umožňuje optimalizovat obchodní a logistické procesy v HELIOS Nephrite. Správce tak dostává do rukou sadu předpřipravených optimalizovaných procesů ve Workflow, které popisují celý životní cyklus objednávky v Helios Nephrite – od jejího vzniku až do vyskladnění / odeslání koncovému zákazníkovi.

Internetový obchod JAVASHOP pro HELIOS Nephrite

Pro prodej v e-shopu společně s HELIOS Nephrite je připravena speciální edice internetového obchodu JAVASHOP, obsahující rozšířenou funkčnost, která reflektuje na požadavky středních a větších společností. Integrované řešení internetového obchodu je možné dodat ve variantě B2C i B2B.