Úvod > Naše služby > E-commerce pro Helios Green

Pokročilá integrace Internetového prodeje s HELIOS Green

Robustní datové propojení informačního systému HELIOS Green s internetovým obchodem JAVASHOP otevírá nové možnosti komunikace s obchodními partnery a se zákazníky.
Model spolupráce JAVASHOP a HELIOS Green je mnohem sofistikovanější, než je obvyklé u jiných řešení a také podstatně zjednodušuje a zpřehledňuje proces správy produktů, zákazníků a objednávek.

Robustní datové propojení HELIOS Green a internetového prodeje

Model datového propojení zabezpečuje oboustrannou komunikaci mezi Internetovým obchodem, případně i několika Internetovými obchody, a systémem HELIOS Green. V HELIOS Green bylo vytvořeno podstatné rozšíření funkcionality v modulu SKLAD, kdy kmenová karta zboží obsahuje veškeré podklady nutné pro aktualizaci údajů v e-shopu a jsou také k dispozici nástroje pro vytvoření základní SEO optimalizace, které je možné generovat automaticky (SEO popis, SEO název, klíčová slova, další).
Funkcionalita pro zpracování objednávek došlých z e-shopů je v HELIOS Green rozšířena a jdou k dispozici nástroje pro automatické zpracování Objednávky. Model výměny zpráv mezi HELIOS Green a e-shop lze konfigurovat podle potřeb konkrétního řešení.

Import dat od dodavatelů v prostředí HELIOS Green

Modul “Import dat od dodavatelů” umožňuje importovat data od dodavatelů do HELIOS Green s cílem aktualizovat vybrané informace na skladových kartách zboží a případně dále tato data propagovat na e-shop. Modul lze využít např. pro pravidelnou aktualizaci cen nebo skladové dostupnosti, ale i popisů zboží, obrázků, vlastností / parametrů zboží, záruk, dph, recyklačních poplatků, případně dalších údajů. Modul “Import dat od dodavatelů” obsahuje i funkci, která nabídne automatické založení kmenové karty zboží v HELIOS Green a následně i na e-shopu v případě, že dodavatel zařadí do ceníku nové zboží. V HELIOS Green jsou vytvořeny nové funkce sloužící k nastavení parametrů, které definují priority pro aktualizaci dat (skupiny vlastností) na kmenových kartách zboží.

Optimalizace obchodních a logistických procesů v HELIOS Green

Modul obsahuje soubor Workflow procesů a funkcí a umožňuje optimalizovat obchodní a logistické procesy v HELIOS Green. Správce tak dostává do rukou sadu předpřipravených optimalizovaných procesů ve Workflow, které popisují celý životní cyklus objednávky v Helios Green – od jejího vzniku až do vyskladnění / odeslání koncovému zákazníkovi.

Internetový obchod JAVASHOP pro HELIOS Green

Pro prodej v e-shopu společně s HELIOS Green je připravena speciální edice internetového obchodu JAVASHOP, obsahující rozšířenou funkčnost, která reflektuje na požadavky středních a větších společností. Integrované řešení internetového obchodu je možné dodat ve variantě B2C i B2B.