Implementace HELIOS Nephrite v TS Pelhřimov

Společnost Koncept Hradec králové implementovala HELIOS Nephrite v Technických službách Pelhřimov. K 1. 5. 2022 byl úspěšně spuštěn ostrý provoz systému.

Součástí systému jsou funkční moduly pro podporu provozu technických služeb a hřbitovní agenda. Systém byl nastaven také s přihlédnutím k potřebě organizace nasadit v blízké budoucnosti rozhraní podle Národního standardu pro spisovou službu podle platné legislativy, zejména v oblasti správy elektronických dokumentů.