Sankční seznam v HELIOS Nephrite

Dokončili jsme analýzu datových zdrojů a vytvořili jsme funkčnost pro stahování statutárů a vlastníků organizací, včetně poddodavatelů veřejných zakázek. V návaznosti na průběžně aktualizovaná data jsme v HELIOS Nephrite zprovoznili kontroly nad kritickými objekty: Smlouvy, Faktury došlé, Platební příkazy.