Rozhraní Národního standardu pro spisovou službu v HELIOS Nephrite

HELIOS Nephrite splňuje požadavky legislativy pro rozhraní Národního standardu pro spisovou službu. Společnost Koncept Hradec Králové ve spolupráci s Asseco Solutions postupně implementuje dílčí scénáře rozhraní v ŘSD. Práce jsou naplánovány na delší dobu a probíhají podle dohodnutých priorit. Jako první byly spuštěny scénáře pro příjem faktur došlých. Následovaly další specifické scénáře a v současné době se připravuje balíček scénářů pro smlouvy.

Funkční architektura rozhraní Národního standardu pro spisovou službu v HELIOS Nephrite je třívrstvá. Spodní vrstvu tvoří metody Národního standardu podle platné legislativy. Prostřední vrstvu tvoří funkce technického charakteru, které ze strany HELIOS obsluhují Došlou a Odchozí poštu. Nejvyšší vrstvu pak tvoří funkce nad nosnými třídami HELIOS, např. faktury došlé, nebo Smlouvy, a jejich úkole je odstínit uživatele od nutnosti pracovat se střední vrstvou nebo přímo se Spisovou službou.