Úvod > Reference > Implementace HELIOS Green v TS Ostrava jih

„Systém HELIOS v první řadě sjednotil a provázal vedení provozních a ekonomických evidencí do jednoho integrovaného celku.

Organizace před nasazením systému HELIOS Green vedla provozní evidence v nástrojích typu Office. Kalkulace prováděné s využitím takto evidovaných dat nebyl průkazné.

Nasazením subsystému pro rozpouštění režií středisek a správní režie a kalkulace nákladů dala organizaci do rukou nástroj, pomocí kterého můžeme podrobně podrobně sledovat čerpání nákladů na Objednávky a Požadavky, hodnotit využití kapacit strojů i lidí a plánovat reálněji prováděné činnosti.