Úvod > Reference Informační systém v organizaci ŘSD ČR

V příspěvkové organizaci ŘSD ČR běží HELIOS Nephrite už 20 let. HELIOS Nephrite pokrývá centrální model s více než čtyřmi desítkami poboček a systém v současné době používá přes tisíc uživatelů. Součástí modelu systému je plná podpora ekonomiky příspěvkové organizace, sledování čerpání rozpočtů staveb, podpora a využití dat z provozních evidencí, elektronická Finanční kontrola podle platného Zákona o Finanční kontrole, sledování čerpání zakázek z veřejných soutěží, zpracování dat z Mýtného systému, správa a schvalování Pracovních cest. Součástí modelu systému HELIOS Nephrite je také více než 40 datových kanálů na další subsystémy IS ŘSD a na portály státní správy.

Hlavním rozvojovým úkole je v současné době postupné zprovozňování scénářů datového rozhraní na spisovou službu podle Národního standardu pro ESSS.

Shrnutí:

Doba trvání

06/02 – trvá

Použité metodiky,
technologie a databázové systémy

Helios Green, MS Windows 2000, MS Office,
MS SQL Server 2000

Rozsah činností

Servis a podpora provozu, dílčí a rozdílové detailní analýzy,
rekonfigurace a přizpůsobování řešení Helios Green.