Úvod > Reference > Informační systém Ústav paliv a maziv

Zakázkový systém podporuje specifické firemní procesy a pracovních postupy při testování paliv, maziv, provozních kapalin pro dopravní prostředky a provádění funkčních zkoušek spalovacích motorů.

Systém podporuje procesy při zpracování vzorků v petrochemické laboratoři. Součástí řešení je i správa normativní základny pro provádění zkoušek a podpory pro hodnocení výsledků laboratorních zkoušet inspekčním orgánem.

Součástí projektu je také průřezový subsystém pro Pečeť kvality, který zahrnuje služby spojené se sledováním a vyhodnocováním kvality pohonných hmot prodávaných na čerpacích stanicích. Na základě statistického vyhodnocení výsledků zkoušek odebraných vzorků pohonných hmot je udělováno oprávnění používat symbol Pečeť kvality.

Doba trvání

06/02 – trvá

Použité metodiky,
technologie a databázové systémy

Helios Green, MS Windows 2000, MS Office,
MS SQL Server 2000

Rozsah činností

Servis a podpora provozu, dílčí a rozdílové detailní analýzy,
rekonfigurace a přizpůsobování řešení Helios Green.