Úvod > Integrace e-shopu do informačního systému Helios Nephrite

Integrace e-shopu do systému HELIOS Nephrite

Datové propojení internetového obchodu do informačního systému Helios Nephrite otevírá nové možnosti komunikace se zákazníky a podstatně zjednodušuje proces správy produktů, zákazníků a objednávek.

Internetový obchod JAVASHOP poskytuje uživatelsky příjemné, bezpečné a intuitivní prostředí pro nakupování, správcům systému pak jednoduchou administraci produktů, zákazníků a objednávek.

Správci systému jsou k dispozici vyhodnocovací nástroje ve formě přehledných statistik a grafů.
Je připraveno využívat i data z Google Analytics a po napojení na prodejní statistiky z informačního systému HELIOS Nephrite nabízí celé řešení uživatelům pokročilé nástroje pro analýzu prodejního chování zákazníků a dosažených obchodních výsledků.

Datové propojení

Datové propojení internetového obchodu JAVASHOP a systému HELIOS Nephrite umožňuje oboustrannou on-line komunikaci a přenos všech potřebných údajů mezi oběma systémy.
Do internetového obchodu JAVASHOP je možné přenášet nejenom základní popisy zboží, ale i rozšířené popisy, fotografie, kategorizaci produktů, různé cenové hladiny a podporována je i SEO optimalizace, kdy některé údaje jsou pomocí algoritmu generovány přímo v HELIOS nephrite a na internetový obchod automaticky přenášeny. Část textů pro SEO je možné pak navíc editovat i ručně.

Importy dat od dodavatelů

Přímo v systému HELIOS Nephrite je možné nastavit automatické sehrávání dat z externích zdrojů a zajistit následnou aktualizaci informací na skladových kartách, případně i zakládání samotných skladových karet jak na straně e-shopu JAVASHOP, tak na straně HELIOS Nephrite. Celý proces importu dat probíhá ve třech krocích:

  • Import dat z externích zdrojů (např. dodavatelské ceníky v xls formátu, import dat z B2B portálů nebo xml souborů)
  • Určení produktů v HELIOS Nephrite, pro které jsou importovaná data určena
  • Aktualizace údajů na skladových kartách probíhá jak v e-shopu JAVASHOP, tak i v HELIOS Nephrite

Rozšíření HELIOS Nephrite

Standardní funkcionalita informačního systému HELIOS Nephrite je podstatně rozšířena v modulu Sklad, kde došlo k integraci všech údajů nutných pro aktualizaci produktů nabízených na internetovém obchodě a dále došlo i k rozšíření funkcí v HELIOS Nephrite nutných pro vyřízení objednávek přicházejících z e-shopu.

Integrace e-shopu JAVASHOP do HELIOS Nephrite využívá dále i modul Workflow, pomocí kterého jsou např. optimalizovány logistické procesy na základě dodacích a platebních dispozic zadaných zákazníky na e-shopu. Dochází tak k automatizovanému vyřízení došlých objednávek až po samotnou expedici zboží.