Úvod > HELIOS Nephrite pro obchodní společnosti

Specializované řešení pro velkoobchodní, distribuční i maloobchodní společnosti založené na platformě HELIOS Nephrite

HELIOS Nephrite pro obchodní společnosti představuje inovativní řešení určené pro velkoobchodní, distribuční společnosti a maloobchodní společnosti využívající podstatnou měrou ke svým prodejním aktivitám prostředí Internetu. Specializované řešení je navrženo tak, aby systém poskytoval potřebnou pružnost při realizování změn a umožňoval tak reagovat na aktuální vývoj na trhu bez ohledu na velikost firmy.
Řešení přináší zákazníkům zvýšení počtu objednávek, zlepšení cash flow, snížení provozních nákladů, rychlou návratnost vynaložených investic a umožňuje podstatnou automatizaci vybraných procesů i snadnější řízení všech Vašich zdrojů.
HELIOS Nephrite se tak stává integrační platformou pro správu všech údajů o nabízených produktech a navíc nabízí pokročilé funkce pro elektronickou komunikaci s dodavateli, řízení cenotvorby, skladové dostupnosti, komunikaci s potenciálními a současnými zákazníky, plánování a realizaci marketingových kampaní, řízení servisu a reklamací, podporu logistických operací a samozřejmě nabízí i pokročilé možnosti reportingu.
HELIOS Nephrite pro obchodní společnosti představuje správnou volbu pro maloobchodní, distribuční a velkoobchodní firmy, které své obchodní aktivity realizují i v prostředí internetu prostřednictvím B2C nebo B2B zákaznických portálů.

Jaké přínosy získáte při pořízení řešení HELIOS Nephrite pro obchod?

 • Integrovaný systém pro řízení všech obchodních aktivit
 • Vyšší růst tržeb a objem prodeje bez nutnosti zvýšení počtu zaměstnanců
 • Zlepšení provozní marže a zvýšení produktivity zaměstnanců
 • Vyšší obrátkovost zásob
 • Snížení problematických pohledávek
 • Zvýšení spokojenosti zákazníků s prodejní a servisní podporou
 • Optimalizace provozních procesů v rámci celé společnosti
 • Informace pro plánování poptávky a nabídky pro optimalizaci produktového mixu
 • Technologicky vyspělé řešení umožňující efektivní správu tisíců až desetitisíců produktů publikovaných na internetovém obchodě
 • Otevřené rozhraní pro integraci s dalšími systémy
 • Pokročilý manažerský reporting včetně načítání údajů ze služeb Google a Seznam
 • Komplexní nástroj pro manažerské a strategické rozhodování

JAK VÁM KONKRÉTNĚ MŮŽE ŘEŠENÍ HELIOS Nephrite PRO OBCHOD POMOCI?

Seznamte se s příklady řešení vybraných procesů a získejte detailnější představu o možnostech, které Vám řešení HELIOS Nephrite pro obchod nabízí:

ŘÍZENÍ VZTAHŮ SE ZÁKAZNÍKY

Organizace databáze firem a správa kontaktů 
Přehledná kategorizace organizací dle lokality, NACE, obratu a počtu zaměstnanců umožňuje jednoduché vyhledávání, třídění a filtrování napříč celou databází.

V základním přehledu organizací je možné jednoduše filtrovat a třídit dle libovolných parametrů

Vazby do dalších modulů rozšiřují pohled na organizaci o realizovaná a plánovaná kontaktní jednání, marketingové akce, platební morálku, přehled vystavených objednávek, faktur, dobropisů, přehled dlužného salda, kontaktní osoby, dotazníky spokojenosti, produkty, apod.

Obchodujte bezpečněji
Propojení z karty organizace na ARES, Obchodní rejstřík a Insolvenční rejstřík umožňuje okamžité ověření údajů o evidovaných společnostech.

Blokování zákazníka při překročení finančních limitů nebo splatnosti
Nastavení kreditního zákaznického systému zajistí minimalizování nedobytných pohledávek a pohledávek po splatnosti. Pomocí Worflow procesů dochází k automatizovanému informování řídících pracovníků.

Monitoring bonity zákazníků
Monitoring bonity zákazníků na základě dodržování splatnosti vystavených faktur je doplňující statistika dávající uživatelům rychlý náhled na strukturu pohledávek a na možná rizika. Uživatelům jsou k dispozici údaje o průměrné době splatnosti, průměrném počtu dní po splatnosti, max. i min. době po splatnosti.

ŘÍZENÍ OBCHODNÍHO CYKLU

Podporuje proces systematického získávání nových zákazníků nebo zakázek – jednotlivé obchodní případy jsou rozděleny dle míry potenciálu a aktuálního stavu obchodního jednání. Řízení Obchodních zakázek probíhá tedy dle stavů rozpracovanosti jednotlivých obchodních případů a míry jejich potenciálu.
V přehledné tabulce můžete jednoduše monitorovat vývoj jednotlivých nabídek dle přidělených obchodníků a stavu zakázek, a sledovat tak aktuální výkonnost jednotlivců i celého obchodního týmu. Prostřednictvím Obchodních zakázek můžete řídit svůj obchodní tým dle reálný čísel a ne dle pocitů a zaměřit pozornost na nejziskovější nabídky a na nabídky s největší mírou potenciálu.

V každém okamžiku můžete sledovat aktuální finanční hodnotu budoucích uzavřených obchodů

Evidence Obchodních zakázek poskytuje uživatelům detailní přehled o všech informacích, které se k dané zakázce vztahují. Žádné zdlouhavé klikání po systému – vše je dostupné z jednoho místa! Navíc můžete v případě potřeby bez problémů sdílet své informace s ostatními uživateli
Připojení dokumentů (poptávky, nabídky) k libovolným záznamům v systému Vám zajistí, že máte vždy k dispozici odpovídající informace. Víte, co se kdy stalo, kdo s kým jednal a s jakým výsledkem.

Ke každému obchodnímu případu můžete připojit libovolný počet dokumentů 

ŘÍZENÍ MARKETINGOVÝCH KAMPANÍ

Marketingové kampaně slouží k řízení aktivit jejíchž cílem je získání nových zákazníků / zakázek, zvýšení objemu tržeb, elektronickému marketingu i ke sledování výsledků kampaní realizovaných v tisku, v TV nebo v rádiu. 

Vyberte marketingovou kampaň, přiřaďte do ní zákazníky a jednoduše naplánujte následující aktivity

Největší podporu Marketingové kampaně poskytují pro řízení e-marketingu, kdy přímo disponují nástroji pro plánování, realizaci a sledování efektivity Affiliate marketingu, PPC a bannerové reklamy i e-mailingu (direct mailu). Uživatelé pracují s kampaněmi podobným způsobem, jak je to běžné při organizování kampaní v prostředí služeb Google AdWord a Seznam Sklik.

Cílem je nejenom řízení samotných Marketingových kampaní, ale je i detailní sledování nákladů, které každý inzerent v prostředí Internetu do svých reklamních aktivit vkládá. Z důvodu adresného přiřazení nákladů je možné statistiky rozšířit o vybrané údaje importované ze služeb Google a Seznamu do IS HELIOS Green.

Uživatelé mají k dispozici statistiky sledující plnění realizovaných aktivit, u odeslaných mailů sledování úspěšnosti odeslaných mailů nebo sledování výnosů na organizacích a produktech zařazených do kampaně.

SERVIS & REKLAMACE

Reklamace jsou pro všechny obchodní firmy klíčové. Jejich nedostatečné fungování je může přímo ohrozit. Povinnost vrátit zboží nebo vyřešit reklamaci zákazníkovi v zákonné lhůtě klade na prodejce, a samozřejmě i na jejich dodavatele, zvýšené nároky na rychlost vyřízení reklamace.

V řešení HELIOS Green pro obchod funkčnost Servisu a Reklamací nejvíce odpovídá potřebám distribučních a velkoobchodních společností a společností, které přijímají na reklamace/servis větší objemy zboží a pro vyřízení servisní/reklamační zakázky se řídí termíny vyplývajícími z Občanského zákoníku.

Již při příjmu reklamovaného zboží je v systému ověřováno, zda splňuje reklamační podmínky. Tento proces nejčastěji probíhá prostřednictvím kontroly výrobního nebo sériového čísla výrobku a porovnáním příjmového dokladu.

Servisní/reklamační zakázka se řídí termínem požadovaného vyřízení a dále se řídí i stavem, ve kterém se zakázka nachází. Již na první pohled je tedy zřejmé, kde se zakázka nachází a zda se z pohledu termínu požadovaného vyřízení nestává kritickou.

Veškeré servisní/reklamační zakázky jsou evidovány v přehledné tabulce umožňující jejich jednoduché a rychlé filtrování a třídění. Zakázky jsou rozděleny dle stavů a identifikace kritických zakázek z pohledu požadovaného termínu je zvýrazněna červenou barvou řádku.

V přehledu reklamačních zakázek jsou kritické položky zvýrazněny červenou barvou

RMA (Return Merchandise Authorization)
Řešení je připraveno na zavedení evidence přijímaných reklamací na webu, např. na B2B portálu, prostřednictvím formuláře RMA (Return Merchandise Authorization).

ŘÍDÍCÍ PANEL REKLAMACÍ

Seskupení vybraných informací do přehledného Řídícího panelu usnadňuje pracovníkům Servisu a Reklamací orientaci v zakázkách a umožňuje zaměřit se na nejkritičtější zakázky. Řídící panel je možné uživatelsky přizpůsobit individuálním potřebám každého uživatele a jeho pracovnímu zaměření.

Z každého záznamu Řídícího panelu se uživatel jednoduše proklikne na formulář konkrétní zakázky

Statistiky pro řízení Servisu a Reklamací
Uživatelů je k dispozici základní sada reportů pro sledování stavu reklamačních zakázek a efektivity jejich vyřizování. Základní reporty monitorují kritické zakázky – např. Neodeslané/Nevyřízené reklamace dodavateli x dní od příjmu 
Mezi nejsledovanější patří i monitorování finančního stav reklamací dle vybraných parametrů:

 • dle dodavatelů
 • dle odběratelů
 • dle kategorií
 • dle zpracovatelů = dle reklamačních techniků

Hodnocení dodavatelů a produktů
Nejenom pro potřeby Servisu a Reklamací, ale i pro nákupčí je připravena statistika „Hodnocení dodavatelů”, která porovnává průměrné lhůty vyřízení reklamace a dále sleduje i „poruchovost” produktů dle kategorií, případně i dle podkategorií. Tato základní kriteriální hodnocení dodavatelů a jakosti produktů patří k doplňkovým statistikám ovlivňujících výběr budoucích dodavatelů vybraných produktů.

ŘÍZENÍ PROCESŮ POMOCÍ WORKFLOW

Libovolnou funkci Workflow je možné zřídit nad jakýmkoliv procesem probíhajícím prostředí IS HELIOS Green. Jedná se o univerzální nástroj umožňující v praxi široké možnosti nasazení. 
Samotná definice procesu Workflow probíhá v prostředí MS Visio a do HELIOS Green je pak následně importována pomocí zabudované funkce. Díky této skutečnosti mohou Workflow proces definovat i proškolení uživatelé.

Definice procesu Workflow probíhá v prostředí MS Visio a je tak pro uživatele velmi přehledná a nativní

Použití Workflow v Servisu a Reklamacích
– nastavení WF procesů zajistí automatické mailové upomínání vrácení reklamovaného zboží od dodavatelů po uplynutí nastavené lhůty.

Použití Workflow v Prodeji 
– schvalování slev nebo prodeje pod cenou
– u internetového prodeje zabezpečení automatizované expedice zboží od příjmu objednávky až po samotné vyskladnění

Použití Workflow v Marketingu
– upozornění na důležité události (termíny schůzek, jednání, termín pro zaslání nabídky) formou e-mailové zprávy, tedy bez nutnosti přihlášení do HELIOS Green.
– přiřazování potencionálních obchodních zakázek konkrétnímu obchodníkovi.

Použití Workflow v Logistice a Nákupu
– upozornění na překročení limitních stavů skladových položek

Použití Workflow v Účetnictví a Ekonomice
– schvalování faktur došlých vybranými uživateli
– žádanka o dovolenou