Velké a zejména centrálně řízené příspěvkové organizace realizují zpravidla specifické činnosti a unikátní pracovní procesy a jejich informační systém by měl být schopen podporovat nejen klasické, zejména ekonomické a správní procesy, ale také procesy, které jsou dány zaměřením organizace.
HELIOS Nephrite takové požadavky splňuje, hlavně díky své unikátní vnitřní architektuře, které umožňuje při implementaci vytvořit řešení velmi blízké ideálu požadavků zadavatele.

Model systém HELIOS Nephrite pro příspěvkové organizace byl ověřen a dále rozvíjen ve velkých příspěvkových organizacích, zejména v Ředitelství silnic a dálnic ČR, Národní muzeum, Národní filmový archiv a dalších.

Obecný model HELIOS Nephrite v příspěvkové organizaci

Hlavní funkční oblasti

  • Ekonomika s plnou podporou legislativy pro PO
  • Integrované Výkaznictví s plným vybavení kontrolních schémat podle CSUIS
  • Správa smluv a objednávek s funkčností Zveřejňování v ISRS a pro tvorbu podmíněných závazků a pohledávek
  • Mzdy, případně obousměrné rozhraní na externí mzdový systém
  • Správa pracovních úvazků a všech přípustných druhů a jejich kombinací
  • Integrovaný Portál pro zaměstnance a externí pracovníky dostupný odkudkoliv s potřebným zabezpečením
  • Rozpočet / Finanční plánování jako nadstavbová oblast plně integrovaná do systému s funkčnosti pro sledování čerpání nákladů a výnosů a také jejich budoucí čerpání
  • Integrované procesy Finanční kontroly podle platného Zákona pro obě fáze FIK
  • Spisová služba podle platné legislativy integrovaná s HELIOS Green podle Národního standardu