Úvod > Reference > Vývoj systému pro likvidaci pojistných událostí a postižní agendu pro Českou kancelář pojistitelů (ČKP)

Ve spolupráci s naším dlouholetým partnerem společností Syntea Software Group jsme se podíleli na realizaci a rozvoji komplexního IS/IT pro Českou kancelář pojistitelů (profesní organizace pojistitelů, kteří jsou na území ČR oprávněni provozovat pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla).

Projekt zahrnoval detailní analýzu všech firemních procesů a pracovních postupů, návrh informační podpory, návrh a realizaci programové architektury, vývoj aplikačních serverů, zavedení do provozu a podporu uživatelů. Systém je vyvinut na platformě JAVA.

Součástí projektu je i řešení komunikačních kanálů na partnery ČKP v rámci delegačních procesů a na další spolupracující subjekty a následně nasazení systému Workflow.

Shrnutí:

Doba trvání

05/01 - trvá

Použité metodiky,
technologie a databázové systémy

MDIS, MS Windows 2000, MS Office,
MS SQL Server 2000, Helios Orange

Rozsah činností

Analýza procesů, návrh strategie budování IS/IT,
návrh a realizace provozního subsystému, nasazení Helios Orange