Úvod > Reference

Internetové obchody – E-shop E-RIK

Zabýváme se také tvorbou internetových obchodů. Implementovali jsme již celou řadu e-shopů. Řešení máme pro každého zákazníka. Od těch nejméně náročných, kteří mohou využít základní verzi e-shopu za bezkonkurenčně nejnižší cenu, až po uživatelsky velmi náročně klienty, kteří si jistě vyberou z nepřeberného množství mnoha funkčních modulů.
více informací »

Implementace informačního systému ve společnosti ŘSD ČR

Zprovoznění Helios Green pro celou společnost – centrální model s 35 pobočkami a s cca 800 pojmenovanými uživateli.
více informací »

Implementace HELIOS Green v TS Havlíčkův Brod

“Nasazení systému HELIOS Green nám umožnilo dosáhnout plné provázanosti našich provozních i ekonomicýkch procesů”
Ing. Karel Milichovský ředitel, technické služby Havlíčkův Brod
více informací »

Implementace HELIOS Green v NÚV

Implementace IS HELIOS Green v Národním ústavu pro vzdělávání, školského poradenského zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV)
více informací »

Implementace HELIOS v TS Moravská Ostrava a Přívoz

“Systém HELIOS zastřešuje naše klíčové firemní procesy. Jeho vysoká pružnost nám umožňuje rychle reagovat na měnící se požadavky zřizovatele i okolního prostředí a také optimalizovat naše pracovní postupy bez větších kapacitních nároků na úpravy systému”
Bc. Petr Smoleň ředitel, Technické služby Moravská Ostrava
více informací »

Informační systém Ústav paliv a maziv

Cílem projektu bylo navrhnout strategii pro budování IS/IT společnosti a navrhnout a realizovat provozní subsystém pro podporu procesů zpracování vzorků v petrochemické laboratoři, včetně vytvoření normativní základny pro provádění zkoušek a podpory pro hodnocení výsledků laboratorních zkoušek inspekčním orgánem.
více informací »